Innowacyjne działania Ośrodka

lis 18, 2016 | Aktualności

W gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 17 listopada odbyła się II Krajowa Konferencja „Innowacyjne metody zarządzania organizacją”. Celem spotkania była wymiana poglądów na tematy związane z wprowadzaniem innowacyjnych zmian w organizacji oraz przedstawienie przykładowych wyników badań dotyczących nowoczesnych metod zarządzania organizacją.

Konferencje rozpoczęła prowadząca prof. Joanna Salachna. Następnie oddała głos Jego Magnificencji dr hab. Robertowi Charmasowi, rektorowi uczelni, który przywitał zebranych gości. Prezydent miasta Łomża – Mariusz Chrzanowski, w kilku zdaniach przedstawił działania Miasta zmierzające do innowacji.

5.04 009

5.04 004

5.04 008

 

Następnie w dwóch częściach wystąpień poruszane były tematy dotyczące: determinant wprowadzania zmian innowacyjnych w organizacjach, w sektorze rolno-spożywczym w województwie podlaskim,innowacyjnych rozwiązań wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich. O innowacyjnych działaniach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych mówiła Sylwia Sikorska, pracownica Ośrodka. Prelegentka przybliżyła nowe formy pracy doradczej zorganizowane w taki sposób, aby nie narzucać działań, a wychodzić naprzeciw problemom i potrzebom przedsiębiorców rolnych.

5.04 071

mgr inż. Sylwia Sikorska podczas prelekcji nt. Innowacyjnych działań Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

5.04 031

W ostatniej części konferencji nawiązała się dyskusja, uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat poszczególnych wystąpień. Padło wiele pochlebnych słów pod adresem PODR w Szepietowie – w szczególności pochwalono organizację imprez targowo-wystawienniczych, porównując je do Poznańskiej Polagry.

5.04 066

5.04 040

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat szeroko rozumianych innowacji ich zasadności i wdrażania.

mgr inż. Sylwia Sikorska

PODR Szepietowo

Odsłony : 723
Skip to content