Kolejny cykl szkoleń dla „Młodych rolników”

lis 14, 2016 | Aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone w dniach 21 listopada – 02 grudnia 2016 r.

Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”:

  1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
  2. Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
  3. BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
  4. Nowoczesny chów bydła mlecznego
  5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
  6. Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
  7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych
  8. Rachunkowość rolnicza

Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:

  • Jeżeli dokumentacja (Premia dla młodego rolnika) wykonana została przez PODR/PZDR– koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja (Premia dla młodego rolnika) została wykonana przez inny podmiot –  koszt 100 zł

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: szkolenia@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada. Liczba miejsc na dany termin jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych  na dany termin zostanie umieszczona na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych danym terminem organizator zapewnia przeszkolenie z danego tematu w innym terminie, o czym uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie, w dniu szkolenia, dowodu wpłaty.

Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie (budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń Młody rolnik.

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Istnieje również możliwość odpłatnego zamówienia wyżywienia oraz noclegu (wg cennika PODR) pod numeren telefonu: 86 275 89 45.

Kontakt:
– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 40
– w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35

Karta zgłoszeniowa

Odsłony : 382
Skip to content