Stowarzyszenie ogłasza nabór wniosków

lis 4, 2016 | Aktualności

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu rozwoju działalności gospodarczej realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Nabór nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy 2 – Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

Przedsięwzięcie 9 – Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW na operacje z zakresu: rozwój działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 15.11.2016

Termin, do którego można składać wnioski – 05.12.2016

II. Miejsce składania wniosków 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych*, do siedziby Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

Więcej informacji pod adresem http://www.su-se.pl

Jarosław K. Winskiewicz

Odsłony : 255
Skip to content