Nowa stawka podatku rolnego

lis 4, 2016 | Aktualności

Ustawie o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, poza gruntami, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W dniu 18 października 2016 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, wg której ustalono wysokość podatku rolnego za 2017 rok (Monitor Polski rok 2016 poz.993). Zgodnie z treścią komunikatu: „na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych za 2017 rok wynosić będzie 131,10 zł za 1 ha gruntu rolnego (2,5 dt x 52,44 zł). W stosunku do kwoty z 2016 r. jest niższa o 3,28 zł.

Niższy podatek obejmuje również stawkę dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Stawka w tym przypadku to wartość 5 dt żyta. Zmniejszy się z 268,75 w 2016 r. do 262,2 zł w 2017 za 1 ha fizyczny.

Podatnicy opłacają podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18.10.2016 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (M.P. z 2016 roku poz. 993).

– Ustawa o podatku rolnym z dn. 15.11.1984r. o podatku rolnym.

 

Mariola Sendrowska

Odsłony : 231
Skip to content