Jak stworzyć dobrą markę?

paź 27, 2016 | Aktualności

W dniu 3 listopada br. odbędzie spotkanie organizatorów turystyki z wytwórcami tradycyjnych produktów żywnościowych o udokumentowanej jakości w ramach seminarium pt. Wzmocnienie turystyki kulinarnej poprzez włączenie do jej ofert produktów ze znakiem „Jakość Tradycja”.

znak

Będzie ono poświęcone wspólnej analizie obecnych uwarunkowań i możliwych form współpracy w tworzeniu i promocji produktów turystyki kulinarnej. Wykładowcy powiedzą:

– o znaczeniu jakości w wytwarzaniu produktów i w ofercie turystycznej;

– o rozpoznawalności certyfikatów w ofercie producentów i właścicieli obiektów turystycznych, agroturystycznych i gastronomicznych;

– o trendach turystyki kulinarnej w zrównoważonym rozwoju;

– o ofercie kulinarnej produktów wysokiej jakości członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz o krajowym systemie wyróżniania żywności wysokiej jakości Jakość Tradycja. Uczestnicy będą mogli zapoznać się także z przykładami dobrych praktyk.

Podczas warsztatów w grupach będzie można przedyskutować trudne problemy, ale i określić szanse na zintegrowanie współpracy i wspólnej promocji kulinarnych produktów żywnościowych i turystycznych. Przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i degustacja produktów regionalnych.

Szczegółowe informacje – 86 275 89 38


Zapraszamy do współpracy w projekcie wszystkich członków PIPRiL i innych producentów żywności wysokiej jakości oraz organizatorów turystyki, świadczących usługi żywieniowe w różnego rodzaju obiektach hotelarskich i gastronomicznych, agroturystycznych i miejskich, przedstawicieli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie strategii rozwoju wysokiej jakości oferty turystycznej i żywnościowej. Mile będą widziani działacze organizacji pozarządowych, konsumenci oraz przedstawiciele mediów.

Izabella Byszewska

Prezes Zarządu PIPRiL

Adam Niebrzydowski

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Szepietowie


Projekt pt. Wzmocnienie turystyki kulinarnej poprzez włączenie do jej ofert produktów ze znakiem „Jakość Tradycja” jest zadaniem publicznym realizowanym ze środków Departamentu Turystyki MSiT oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL).

Odsłony : 248
Skip to content