Uwaga beneficjenci korzystający z płatności ekologicznej

paź 13, 2016 | Aktualności

Do 31 października br. beneficjenci korzystający z płatności ekologicznej mają czas na złożenie zaświadczenia do ARiMR o posiadanych koniach.

Beneficjenci programu w przypadku wnioskowania o płatność w ramach wariantów 2.3 oraz 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne działania „Program rolnośrodowiskowy” przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) jak również w przypadku wnioskowania o płatność w ramach pakietu 5, 6, 11 lub 12 działania „Rolnictwo ekologiczne” przy weryfikacji warunku przyznania płatności ekologicznej w ramach ww. pakietów brane są pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub małżonka rolnika w okresie od 15 marca do 30 września. Liczbę zwierząt gatunku bydło, owce, kozy ARiMR ma w swoim systemie IRZ natomiast w przypadku liczby koniowatych informację taką należy wziąć z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni.

W celu uzyskania informacji o liczbie koni należy złożyć wniosek (dostępny w biurze związku lub też na strony internetowej (www.wzhk.bialystok.pl) o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanych koniach w Rejestrze koniowatych. Zaświadczenie takie, po złożeniu wniosku (osobiście lub listownie) można uzyskać w biurze związku  (koszt 20zł) lub też  może być on przesłany pocztą tradycyjną (koszt 26,20 zł).

Adres związku:

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku
ul. M. Curie – Skłodowskiej 3 pok. 99,15-094 Białystok; tel/fax (85) 742-14-84.

Biuro jest czynne w godzinach od 7 do 15.

Źródło: www.arimr.gov.pl; www.wzhk.bialystok.pl

 

                                                                                                                      Bożena Karp                                                                                                                                                      PZDR Augustów

 

Odsłony : 288
Skip to content