Refundacja środków na zakup mat dezynfekcyjnych

paź 7, 2016 | Aktualności

Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest prowadzenie w latach 2015-2018 przynajmniej przez rok gospodarstwa, w którym  utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia. Rolnicy, którzy zdecydowali się przystąpić do programu bioasekuracji w tym roku i spełniają powyższe warunki, mogą  składać wnioski o pomoc od 17.10.2016 r. do 5.11.2016 r. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomocą objęci są rolnicy z następujących powiatów woj. podlaskiego:

 1. sejneńskiego z gmin Giby i Sejny z miastem Sejny,
 2. augustowskiego z gmin Lipsk i Płaska,
 3. białostockiego z gmin Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo
  i Zabłudów,
 4. sokólskiego z gmin Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
 5. hajnowskiego w gmin Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka

Pomoc przeznaczona jest na refundację do 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wzór formularza wniosku będzie udostępniony na stronach internetowych ARiMR.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 1. faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz
  z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie,
 2. oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 3. oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Źródło:

http://www.arimr.gov.pl

Agnieszka Niewulis

st.pec.ds. ekonomiki

PZDR Sejny

Odsłony : 238
Skip to content