Dochód rolników przy świadczeniach rodzinnych w okresie 2016/2017

paź 7, 2016 | Aktualności

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych bierze się pod uwagę dochód z hektara przeliczeniowego. Corocznie ustalany jest przeciętny dochód z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 23 września 2016 r. ogłosił, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1975 zł.
W związku z powyższym w okresie zasiłkowym 2016/2017 ustalając miesięczny dochód rodziny uzyskanego z gospodarstwa rolnego z 1 ha przeliczeniowego zostanie przyjęta kwota 164,58 zł.
Należy jeszcze zwrócić uwagę, iż jeśli rodzina uzyskuje też dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Renata Matuk

PZDR w Białymstoku

Odsłony : 254
Skip to content