Ważny kurs euro dla Polskich rolników!

paź 3, 2016 | Aktualności

Każdego roku Europejski Bank Centralny ogłasza kurs euro na podstawie, którego obliczane są stawki płatności bezpośrednich. Od 30 września br. oficjalnie znany jest kurs, według którego wyliczone zostaną płatności do gruntów za 2016 rok. W Polsce wynosi on 4,3192 zł za euro.

Dla porównania w roku ubiegłym kurs wymiany euro na złotówki był niższy i kształtował się na poziomie 4,2448 zł. Łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie w 2016 roku wynosi 3,429 mld euro. Po przeliczeniu według ustalonego kursu daje to kwotę 14,811 mld zł. Wartość ta w stosunku do ubiegłorocznej jest wyższa o blisko 316 mln złotych. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności na 2016 rok. Jednolita płatność obszarowa według projektu wynosi 462,05 zł/ha. Pozostałe stawki można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa: www.minrol.gov.pl

Źródło: www.arimr.gov.pl
            www.minrol.gov.pl

J. Kuczyński

Odsłony : 302
Skip to content