Udane warsztaty z siewu pasowego

wrz 26, 2016 | Aktualności

Bardzo dużym zainteresowaniem rolników cieszyły się niedzielne warsztaty z siewu pasowego zorganizowane w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

25 września 2016 r. w ramach projektu LCAgri „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030-2050” finansowanego z programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się warsztaty naukowe na polach doświadczalnych PODR Szepietowo. Warsztaty otworzył Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie razem z prof. dr hab. Stanisławem Krasowiczem – Z-cą Dyrektora IUNG-PIB w Puławach. Podczas części merytorycznej przedstawiono: ogólne zasady projektu LCAgri, emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, uprawa pasowa nowym wyzwaniem w produkcji roślinnej. Aspekty stosowania siewu pasowego zostały omówione podczas praktycznego pokazu siewu pasowego pszenżyta ozimego odmiany TOMKO z listy zalecanych odmian na teren województwa podlaskiego. Na powierzchni 2,50 ha wykonano siew pasowy, a na następnej powierzchni 2,50 ha siew tradycyjny. Zestaw do siewu pasowego, jaki zaprezentowano w Szepietowie składał się z narzędzia do pasowej uprawy roli (kultywator) zagregatowanego bezpośrednio z dozownikiem do nawozów (rozsiewacz) oraz z siewnikiem. Pokaz cieszył się jak zwykle w Szepietowie dużym zainteresowaniem wśród licznie przybyłych rolników i doradców.

DSC08079

DSC08086

Oficjalne otwarcie warsztatów.

DSC08089

Strip-till, czyli uprawa pasowa jest jednym z najnowszych rozwiązań stosowanych w celu uproszczenia uprawy roli. Łączy cechy rolnictwa zrównoważonego z produkcją intensywną. W uprawie tej uprawia się wyłącznie wąskie pasy gleby (ok. 20-25 cm), natomiast międzyrzędzia pozostają nieuprawiane. Technologia strip-till stanowi pewien kompromis pomiędzy uprawą płużną a całkowitym brakiem uprawy. Główną zaletą tej uprawy jest pozytywne oddziaływanie na strukturę i żyzność gleby. Stosowanie tej technologii zapewnia stabilne plony, szczególnie w latach z nietypowym przebiegiem pogody. W latach suchych rośliny są w stanie wytrzymać znacznie dłużej w dobrej kondycji, a w mokrych – nadmiar wody zostaje odprowadzony w głąb profilu glebowego.

DSC08142

DSC08130

DSC08157

DSC08136

Pokaz siewu pasowego.

 

Alina Maciąg

fot. A. Zawistowska

 

 

 

 

 

Odsłony : 283
Skip to content