Cykl szkoleń w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” – osoby zakwalifikowane

wrz 23, 2016 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników”, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Poniżej przedstawiamy listy osób, które zakwalifikowały się na poszczególne szkolenia.

Miejsce szkoleń – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
(budynek biurowy)

Przypominamy o konieczności przedstawienia dowodu wpłaty za udział w zadeklarowanych szkoleniach – warunkiem otrzymania zaświadczenia/zaświadczeń. Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie (budynek biurowy I piętro) z dopiskiem: Cykl szkoleń Młody rolnik.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów poddziałania „Premie dla młodych rolników”:

1.    Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.    Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.    BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
4.    Nowoczesny chów bydła mlecznego
5.    Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
6.    Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW 2014-2020
7.    Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.    Rachunkowość rolnicza

Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Istnieje również możliwość odpłatnego zamówienia wyżywienia oraz noclegu (wg cennika PODR) pod numeren telefonu: 86 275 89 45 (wyżywienie), 86 275 89 39 (recepcja hotelu).

W razie pytań prosimy o kontakt:
– sprawy rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 40
– sprawy merytoryczne: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35

Odsłony : 285
Skip to content