Konkurs na logo Podlaskiego Szlaku Kulinarnego rozstrzygnięty!

wrz 16, 2016 | Aktualności

W dniu 9 września 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej oferty złożone na konkurs na logo Podlaskiego Szlaku Kulinarnego. W wyznaczonym terminie, do dnia 5 września 2016 r. złożono 42 oferty, z czego 4 nie spełniały wymagań formalnych. Po terminie wpłynęły 4 oferty.

Komisja konkursowa doceniając walory plastyczne złożonych prac, wyróżniła 4 prace:

  • Wioletta Łach, ARFA – doradztwo i reklama, ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin – projekt nr 2;
  • Jacek Wójcik, ARFA – doradztwo i reklama, ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin – projekt nr 2;
  • Pracownia C&C, ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa – projekt nr 2;
  • Joanna Mankiewicz, ul. Dąbrowskiego 11 B/17, 02-598 Warszawa – projekt nr 2.

Komisja konkursowa uznała, że wybrane prace były na podobnym poziomie zarówno pod względem artystycznym i estetycznym, trudno było wyłonić laureata. W związku z tym nie przyznano nagrody głównej w konkursie. Komisja doceniając walory plastyczne złożonych prac, wyróżniła powyższe 4 prace i przyznała równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 1 000 zł każda. Wysokość nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy.

 

etykieta2

Odsłony : 252
Skip to content