Można składać wnioski o unijne wsparcie dla producentów mleka

wrz 16, 2016 | Aktualności

Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy zamierzają ograniczyć produkcję mleka mogą składać wnioski o pomoc unijną w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku od piątku 16 września 2016 r. do środy 21 września 2016 r. do godz. 12.00.

O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. Pomoc będzie należała się także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej przyznania.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50% ilości mleka dostarczanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta mleka Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu będą odrzucone. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się w dziale Wsparcie rynkowe – Organizacja Rynku Mleka.

Źródło:

http://arr.gov.pl/

Agnieszka Niewulis

PZDR Sejny

Odsłony : 270
Skip to content