Instalacje solarne

wrz 10, 2016 | Aktualności

W związku z planowaną przez Gminę Czarna Białostocka realizacją projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” w ramach Strategii ZIT BOF planowanych do wsparcia w RPOWP 2014-2020, burmistrz Czarnej Białostockiej zachęca mieszkańców gminy do składania deklaracji dostępnych na stronie internetowej: www.czarnabialostocka.pl lub w siedzibie Urzędu przy ul. Traugutta 2. Termin składania deklaracji udziału w realizacji projektu upływa 16 września 2016 roku. Kolejność wpływu ma znacznie dla ustalenie ostatecznej listy mieszkańców którzy zostaną objęci dofinansowaniem. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Celem realizacji projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji poprzez montaż mikroinstalacji solarnej. Głównym kryterium wyboru gospodarstw domowych do dofinansowania jest osiągnięcie jak największego efektu ekologicznego a zatem:
– projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych i należących do nich budynków w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
– montaż mikroinstalacji solarnej obejmuje również zainstalowanie niezbędnej elektroniki związanej z jego sterowaniem i przyłączenie do wewnętrznej instalacji c.o. budynku. Moc instalacji zostanie dobrana do indywidualnego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na ciepła wodę użytkową (ilość mieszkańców).
– maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących zakup i montaż nowego źródła ciepła. Pozostałe 15% pokrywać będzie mieszkaniec.

                                                                                          Mauryc Krzysztof

Odsłony : 265
Skip to content