Uwaga beneficjenci działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne

sie 31, 2016 | Aktualności

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego i, lub zobowiązania ekologicznego w roku 2015 lub 2016 powinni, do dnia 30 września br., przekazać (przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście) do biur powiatowych ARiMR kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnego Planu działalnościrolnośrodowiskowej/ekologicznej.

Strony te zawierają:

– dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i lub ekologiczne oraz jego podpis;

– dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony Plan jego podpis oraz – w przypadku gdy plan ten został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego – dane tego eksperta i jego podpis;

– wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej.

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii  ww. części Planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej będzie dotyczył beneficjentów podejmujących nowe zobowiązania.

Obowiązek dostarczenia w/w danych wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1270) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1367).

                                                                                                            Małgorzata Wróblewska

gł. specjalista ds. programów rolnośrodowiskowych

i rolnictwa ekologicznego

Odsłony : 246
Skip to content