Znamy laureatów XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie podlaskim

sie 18, 2016 | Aktualności

W dniu 17 sierpnia 2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
  w Białymstoku,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,
 • Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
 • Podlaska Izba Rolnicza,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Cel konkursu organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XIV edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłosiło się 46 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 8 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2016 r. jest gospodarstwo Państwa Jolanty i Jana Monachów,z Kobylanki, gm. Michałowo (pow. gospodarstwa 60 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

II miejsce:             Dorota i Mirosław Czarnieccy z miejscowości Żłobin, gm. Krasnopol (pow. gospodarstwa 25,95 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego)

III miejsce:          Anna i Krzysztof Kuniccy z miejscowości Krasowo Wielkie, gm. Nowe Piekuty (pow. gospodarstwa 32,00 ha., profil produkcji – hodowla bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 5 wyróżnień specjalnych:

 • Państwu Iwonie i Mariuszowi Pieńczykowskim z miejscowości Bukowo, gm. Rajgród

– za poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

 • Państwu Jolancie i Andrzejowi Dziekońskim z miejscowości Dziękonie, gm. Mońki

– za estetyczne i bezpieczne urządzenie obejścia gospodarstwa rolnego.

 • Państwu Izabeli i Markowi Sakowskim z miejscowości Spiczki, gm. Orla

– za optymalne i bezpieczne zorganizowanie zaplecza technicznego.

 • Państwu Annie i Wojciechowi Lutostańskim z miejscowości Lutostań, gm. Łomża

– za wprowadzanie własnych rozwiązań technicznych poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

 • Państwu Marzenie i Piotrowi Żywalewskim z miejscowości Lipowo, gm. Sztabin

– za zastosowanie rozwiązań technicznych poprawiających ergonomię pracy.

Zwycięskie gospodarstwo z terenu województwa podlaskiego zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

Laureaci i organizatorzy konkursu

Laureaci i organizatorzy konkursu

                                                                                              Łukasz Gilewski

                                                                                              starszy specjalista

                                                                                              OR KRUS w Białymstoku

Odsłony : 257
Skip to content