Renty strukturalne – i co dalej?

sie 17, 2016 | Aktualności

Osobie, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może zwrócić się do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Świadczenie to przysługuje od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o tę emeryturę do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – w wysokości emerytury podstawowej (od 1 marca 2016 r. wynosi 882,56 zł), bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje wyłącznie osobie, której została przyznana renta strukturalna przez ARiMR, natomiast nie przysługuje małżonkowi takiej osoby, na którego przyznane było zwiększenie do wypłacanej renty strukturalnej.

Osobie, która osiągnie wiek emerytalny i udowodni 25 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przysługuje emerytura rolnicza. Jeżeli z danych Kasy wynika, że osoba taka posiada 25 letni okres podlegania ubezpieczeniu, może otrzymać prawo do emerytury rolniczej z urzędu.

źródło: www.krus.gov.pl

Anna Sztachelska

Odsłony : 272
Skip to content