Zwrot podatku akcyzowego

sie 3, 2016 | Aktualności

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą wnioskować o odzyskanie części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów, należy złożyć stosowny wniosek wraz z załączonymi fakturami VAT (lub ich kopie) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2016 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86,00 l oleju napędowego/ ha użytków rolnych. Obecnie stawka wynosi 1,00zł/l.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do  31 października 2016 r.  gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789.) W/w wniosek udostępniono na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otwierając poniższy link https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego, a także pozyskać można w wersji drukowanej w urzędzie gminy.

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: www.minrol.gov.pl

 

 
Odsłony : 318
Skip to content