Zmiany w prawie łowieckim

lip 14, 2016 | Aktualności

Od przyszłego roku wnioski w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych będą składane do wojewody. Szacowaniem szkód i ustalaniem wysokości odszkodowań również zajmą się Urzędy Wojewódzkie. Powstanie również Fundusz Odszkodowawczy, z którego będą wypłacane rekompensaty za szkody łowieckie.

Ustawa obejmie wprowadzenie nowych zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym szkody wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną.

Zgodnie z ustawą wnioski w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych składane będą do wojewody, który będzie ustalał wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej.

Oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać będą przedstawiciele wojewody.

Odszkodowania będą wypłacane przez wojewodę z Funduszu Odszkodowawczego w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Do tej pory za wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną były odpowiedzialne koła łowieckie i zarząd województwa.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

                                                     Anna Wróblewska

Odsłony : 273
Skip to content