Zbliża się termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

cze 8, 2016 | Aktualności

Przypominamy, że 25 czerwca br. kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w sobotę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 27 czerwca 2016 r..

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek przysługujący do poszczególnych gatunków upraw. Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM.

Źródło: https://www.minrol.gov.pl

 

                                                                               Emilia Borowska

Odsłony : 265
Skip to content