Wsparcie producentów mleka – resort rolnictwa przygotował program pomocy

maj 19, 2016 | Aktualności

W sierpniu 2016 r. ma ruszyć program pomocy dla producentów mleka, którzy muszą wnieść opłatę za przekroczenie kwot mlecznych w roku 2014/2015. Proponowana pomoc dla rolników wyniesie maksymalnie 395 mln zł. Uchwała zacznie obowiązywać po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Na wniosek resortu rolnictwa Rada Ministrów podjęła uchwały: w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy producentom mleka.

Program będzie polegał na umorzeniu w całości lub części opłat za przekroczenie kwot indywidualnych, których wniesienie zagraża ważnym interesom rolników. Program pomocowy jest konieczny ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka.

Pomoc będzie dotyczyła całkowitego lub częściowego umorzenia II i III raty opłaty tylko dla tych rolników, którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015.

Rolnik we wniosku, o umorzenie w całości lub części opłaty, skierowanym do ministra rolnictwa, będzie musiał przedstawić swoją sytuację materialną, aby decyzja w sprawie udzielenia mu pomocy nie pozostawiała wątpliwości, że jest uzasadniona.

W roku 2014/2015 kwota krajowa przeznaczona dla producentów mleka w Polsce została przekroczona o 580,3 mln kg, co skutkowało wniesieniem do budżetu unijnego opłaty w wysokości 659,8 mln zł. Do 15 lutego br. rolnicy wpłacili do budżetu państwa ok. 264,8 mln zł z tytułu opłat.

Źródło: minrol.gov.pl

MZ

Odsłony : 297
Skip to content