Ważne dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

maj 10, 2016 | Aktualności

Przypominamy o konieczności złożenia do 31 maja 2016 r. w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2015 rok. 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i równocześnie prowadzi pozarolniczą działalność  gospodarczą zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć we właściwej jednostce terenowej KRUS zaświadczenie lub oświadczenie, że nie przekroczył rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Graniczna kwota za 2015 rok została ustalona w wysokości 3204 zł.

W przypadku przekroczenia w/w kwoty lub też niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia lub oświadczenia bądź niezachowania ustawowego terminu do 31 maja 2016 r. rolnik (domownik) zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników poczynając od dnia 1 czerwca 2016r.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia dotyczy również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

http://www.krus.gov.pl

 

Anna Kuczyńska

Odsłony : 272
Skip to content