Nowe zasady obrotu ziemią

kwi 27, 2016 | Aktualności

Prezydent podpisał ustawą o wstrzymaniu sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat. Nowe przepisy weszły w życie 30 kwietnia 2016 r. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa. Nabywcą nieruchomości rolnej będzie wyłącznie rolnik indywidualny.

Nowe przepisy mają na celu ochronę ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem. Zgodnie z nowymi przepisami państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Sprzedaż nieruchomości, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będzie wstrzymana przez 5 lat od wejścia w życie ustawy. 

Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Rolnik gospodarujący na gruntach do 300 ha, posiadający kwalifikacje rolnicze i minimum od 5 lat zamieszkiwać gminę, gdzie mieści się przynajmniej jedna jego działka.

Wyjątkiem będzie nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

W myśl przyjętej do ustawy poprawki nabywać ziemię rolną będą mogły też kościoły i związki wyznaniowe.

Jeśli chodzi o wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat, wyjątkiem są nieruchomości do 2 ha oraz ziemie przeznaczone np. na cele nierolne (centra biznesowo-handlowe, budownictwo mieszkaniowe czy magazyny). 

Źródło: www.prezydent.pl

MZ

 

Odsłony : 269
Skip to content