Wiedza rolnicza zawsze w cenie

kwi 25, 2016 | Aktualności

Gościnne podwoje Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce zgromadziły w dniach 22 i 23 kwietnia młodzież ponadgimnazjalną ze szkół rolniczych z województwa podlaskiego, części mazowieckiego oraz lubelskiego. Odbyła się już XL Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olimpiada, to swego rodzaju współzawodnictwo z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

W tym roku, na prośbę organizatorów Olimpiady, pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wsparli merytorycznie szeregi jurorów oceniając uczniów podczas testów pisemnych i zadań praktycznych.

W sobotę, podczas ogłoszenia wyników Olimipady, Grzegorz Mikołajczyk dyrektor PODR w Szepietowie, uhonorował laureatów z każdego z siedmiu bloków tematycznych.

Zwycięzcy Olimpiady w poszczególnych kategoriach:

 • Mechanizacja rolnictwa – Daniel Dadana
 • Produkcja roślinna – Maciej Kazimierz Slósarz
 • Produkcja zwierzęca – Adam Kamil Porzeziński
 • Agrobiznes – Gregor Thibor Notter
 • Technologia żywności – Adrian Piątek
 • Architektura krajobrazu – Laura Chudecka
 • Gastronomia – Beata Ścięgaj

Oprócz nagród, Komitet Główny olimpiady przyznaje tytuł laureata, co przekłada się na ułatwienia w przyjęciu na wybrane kierunki studiów w uczelniach rolniczych, gdyż przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.

Współorganizatorami są uczelnie rolnicze:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

olimpiada23042016 1

olimpiada23042016 3

olimpiada23042016 2

olimpiada23042016 4

olimpiada23042016 8

olimpiada23042016 5

olimpiada23042016

olimpiada23042016 6

olimpiada23042016 9

olimpiada23042016 7

 

Joanna Czarkowska

fot. J. Czarkowska i ZSCKR w Rudce

Odsłony : 289
Skip to content