„Młody Rolniku” pamiętaj!

kwi 13, 2016 | Aktualności

Skorzystałeś z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”? Powinieneś posiadać zezwolenie na produkcję pasz w postaci stosownego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jest to wymóg zawarty w Liście Kontrolnej Przeprowadzania Weryfikacji Spełnienia Standardów w zakresie „wytwarzania i stosowania pasz”.

Zobowiązane do tego są wszystkie podmioty działające na rynku pasz zajmujące się działalnością związaną z:

  • produkcją
  • przetwarzaniem
  • przechowywaniem
  • transportem
  • sprzedażą pasz
  • w tym także rolnicy produkujący pasze na potrzeby własne w swoich gospodarstwach.

Młodzi rolnicy, którzy nie spełnili tego wymogu zawartego w karcie weryfikacji spełniania standardów w części II „Standardy w zakresie wytwarzania i stosowania pasz” pkt.2 Gospodarstwo posiada zezwolenie na produkcję pasz lub dokument potwierdzający rejestrację, mogą zostać ukarani koniecznością zwrotu części wypłaconej premii, a pozostałym gospodarstwom rolnym grozi wstrzymanie bądź też obniżenie wysokości należnych dopłat obszarowych. Nieposiadanie pozwolenia skutkować będzie również niemożliwością wprowadzenia na rynek jakiegokolwiek produktu rolnego pochodzącego od zwierząt utrzymywanych w tym gospodarstwie, a także niemożliwością zakupu pasz.

Posiadanie takiego zezwolenia jest warunkiem do przedłożenia we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR przez beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, oświadczenia o spełnieniu w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków otrzymania zwierząt – w terminie złożenia sprawozdania realizacji biznesplanu tj. 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy (termin dla każdego beneficjenta ustalony indywidualnie).

Anna Sztachelska

źródło: www.arimr.gov.pl

Odsłony : 410
Skip to content