Odnawialne źródła energii i produkcja biogazu w mikroskali

kwi 7, 2016 | Aktualności

To temat szkolenia i wyjazdu studyjnego, które zorganizowano 5 kwietnia 2016 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zdobyta podczas szkolenia wiedza z pewnością umożliwi zainteresowanym rolnikom podjąć decyzję, jakie odnawialne źródła energii zastosować we własnych gospodarstwach.

Szkolenia zorganizowano we współpracy z Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie i Narodową Agencją Poszanowania Energii (NAPE) w ramach projektu finansowanego ze środków UE, z programu Intelligent Energy – Europe.

W trakcie szkolenia omówiono realizację projektu BIOEnergyFarm 2, w którym uczestniczą partnerzy z Polski, Holandii, Danii, Niemiec, Włoch i z Francji. Program ten ma za zadanie stymulację rozwoju rynku mikrobiogazowni poprzez dostarczanie uporządkowanej teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej mikrobiogazowni, wykorzystania biogazu i zagospodarowania pofermentu, a także wspieranie zainteresowanych rolników poprzez bezpłatne wykonywanie analiz wykonalności takiej inwestycji. Projekt skupia się na wytwarzaniu biogazu w mikroskali w procesie fermentacji beztlenowej, z dostępnych w gospodarstwie rolnika gnojowicy i obornika, a także odpadów produkcji rolnej.

Uczestnikami szkolenia byli doradcy i rolnicy, którzy mimo pracy w polu zdołali uczestniczyć w szkoleniu. Zdobyta wiedza umożliwi zainteresowanym podjąć decyzję, jakie odnawialne źródła energii zastosować we własnych gospodarstwach. Po części teoretycznej szkolenia uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje w praktyce biogazownia CHP Energia Spółka z o.o w Wojnach Wawrzyńcach.

szkoleniebiogazownia2016

szkoleniebiogazownia2016 2

Eugeniusz Mystkowski

Odsłony : 213
Skip to content