Regionalny finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo

kwi 7, 2016 | Aktualności

Zapraszamy wszystkich producentów z województwa podlaskiego do udziału w konkursie na najlepszy produkt żywnościowy. Ruszyła XVI edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Można zgłaszać produkty regionalne wytwarzane tradycyjnymi metodami, najlepiej w małej skali, zgodnie z tradycją kulinarną danego regionu.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników oraz wyszukiwanie i promocja specyficznych produktów, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Przedmiotem konkursu są żywnościowe produkty regionalne, czyli surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub służą do sporządzania potraw. Produkty regionalne muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

2016

Zakwalifikowane produkty będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

 • produkty i przetwory mięsne
 • produkty i przetwory z ryb
 • produkty mleczne
 • miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

 • przetwory owocowe
 • przetwory warzywne
 • produkty zbożowe 
 • wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne

Podkategorie:

 • napoje bezalkoholowe
 • napoje alkoholowe

IV. Innne produkty regionalne łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wytwórcy, którzy przedstawią produkty spełniające warunki podanej wyżej definicji oraz przyślą wypełnione i własnoręcznie podpisane karty zgłoszenia do konkursu. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w każdej kategorii. 

Od roku 2013, podlaski finał konkursu został wzbogacony o dodatkową formułę „Od pola do stołu”. Ma ona za zadanie sprzyjać skracaniu łańcucha dystrybucji między producentem a konsumentem. Jest skierowana do producentów wytwarzających i sprzedających swoje wyroby bezpośrednio indywidualnemu odbiorcy. W przypadku wysyłania zgłoszeń w tej kategorii, należy ręcznie dopisać na karcie „Od pola do stołu”.

W trakcie konkursu można ubiegać się o nominację do nagrody „Perła 2016” dla produktów nagrodzonych we wcześniejszych edycjach NKD. Wysyłając zgłoszenie o nominację do tej nagrody, należy ręcznie dopisać na karcie zgłoszeniowej „Perła”. Nie obowiązuje tutaj limit zgłoszenia jednego produktu w danej kategorii.

Spośród nominowanych, Kapituła Krajowa Konkursu wybierze produkty, które będą odznaczone statuetką „Perła 2016”, a same statuetki zostaną uroczyście wręczone podczas Targów Polagra Food w Poznaniu.

DRUK KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 20 maja 2016 r. na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, z dopiskiem: „konkurs NKD”

Karty można również przekazać przez powiatowe specjalistki Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki

Organizatorzy Konkursu NKD – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zapraszają wszystkich producentów, których produkty zostaną zakwalifikowane do udziału w regionalnym finale Konkursu Nasze kulinarne Dziedzictwo, do Białegostoku w dniu 15.06 br.

Godzina rozpoczęcia konkursu i dokładne jego miejsce podane zostaną odrębnym komunikatem na stronie internetowej PODR w Szepietowie.

Więcej informacji można uzyskać:

 • telefonicznie: 86 275 89 38 – Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
 • e-mailem: jczarkowska@odr-szepietowo.pl
 • w siedzibie PODR i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego u specjalistek Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki.

Joanna Czarkowska

Odsłony : 268
Skip to content