Konkurs OGRODOWE INSPIRACJE

kwi 6, 2016 | Konkursy

Zakończył się termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Ogrodowe Inspiracje. Należało wysłać zdjęcia ogrodu, tarasu lub balkonu. W konkursie ogrodowym wzieło udział 22 uczestników. Laureaci otrzymają unikalne nasadzenia ze Szkółki Roślin Ozdobnych Państwa Morzych z Siemiatycz! Rozstrzygnięcie 17 kwietnia podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych. Zapraszamy!

Regulamin Konkursu „Ogrodowe inspiracje”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

– Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

– Uczestnik konkursu: osoby w każdym wieku, z całej Polski.

– Cel konkursu: Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich do estetycznego zagospodarowania ogrodów. Konkurs to doskonała forma prezentacji i promocji podlaskich ogrodów. Przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wśród miłośników ogrodów.

– Nagrody: Nasadzenia ufundowane przez Halinę i Roberta Morzych właścicieli Szkółki Roślin Ozdobnych z Siemiatycz http://www.ozdobnemorzy.com/

– Czas trwania: Zdjęcia będą przyjmowane od 6 do 14 kwietnia 2016 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 kwietnia 2016 r. podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych.

ZASADY KONKURSU

– Należy przesłać zdjęcia prezentujące aranżacje ogrodów, balkonów, tarasów.

 – Polubić nasz fanpage

– Ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną wybrane trzy najciekawsze ogrody.

Dwa wybierze Komisja Konkursowa (skład: Doradcy PODR w Szepietowie i Robert Morzy właściciel szkółki roślin ozdobnych z Siemiatycz). Trzeci ogród zostanie wyłoniony na podstawie największej ilości polubień (będą brane pod uwagę polubienia zebrane do dnia 14 kwietnia 2016 r do godz. 22.00).

– Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 kwietnia 2016 r. podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w PODR w Szepietowie i na fanpagu Ośrodka oraz stronie www.odr.pl.

– Jedna osoba może nadesłać maksymalnie trzy fotografie jednego ogrodu.

– Wybrane zdjęcia będą publikowane na fanpagu PODR w Szepietowie.

– Fotografie można wysłać jako wiadomość na fanpage PODR w Szepietowie https://www.facebook.com/podlaskiodr lub na meila mzaremba@odr-szepietowo.pl

– Nadesłanie zdjęć tj. udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

– Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie zdjęcia na fp PODR w Szepietowie oraz nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęcia do celów promocyjnych Ośrodka.
– Przekazanie fotografii do konkursu oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.

– Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i korzystanie z nich przez organizatorów konkursu w celach związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem zwycięzców a także w przypadku zamieszczenia wybranych prac oraz informacji o całym wydarzeniu w mediach. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926.

INFORMACJE O KONKURSIE:

Marlena Zaremba tel. 86 275 89 02 lub mzaremba@odr-szepietowo.pl lub fp PODR w Szepietowie

konkurs

Skip to content