Dobra wiadomość dla beneficjentów

mar 3, 2016 | Aktualności

Mamy dobrą wiadomość dla beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór 2015 r. Resort rolnictwa w projekcie zmiany rozporządzenia wydłuża termin na usunięcie wszystkich braków formalnych do 29 kwietnia 2016 roku, czyli do końca naboru nowych wniosków.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do uzgodnień projekt zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ministerstwo Rolnictwa projektem rozporządzenia, chce zmienić termin na usunięcie braków formalnych w złożonych wnioskach w listopadzie 2015 r. Nabór dotyczył obszarów A,B i C, które głównie dotyczyły budowy, modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych.

Obecnie większość rolników ma trudności z uzyskaniem odpowiednich dokumentów i pozwoleń. W momencie weryfikacji wniosków przez ARiMR po stwierdzeniu braku (m.in. załączników dotyczących np. budowy) ARiMR będzie wystawiać bezwzględny 14 dniowy termin na usunięcie braków we wniosku, po tym terminie następuje wydanie decyzji o odmowie przyznania płatności.

Artur Krzyżanowski

Źródło:  

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odsłony : 230
Skip to content