„Ekolog” w modernizacji może więcej!

lut 22, 2016 | Aktualności

Chcesz zyskać dodatkowe punkty podczas naboru wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Dokonaj symulacji punktowej, za zastosowanie w gospodarstwie praktyk rolnictwa ekologicznego możesz liczyć na nawet 4 dodatkowe punkty.

Jak czytamy w rozporządzeniu określającym szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, będą przyznawane dodatkowe punkty za realizacje w gospodarstwie praktyk rolnictwa ekologicznego:

– „jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007 – przyznaje się 4 punkty”

Warto dokonać symulacji punktowej, za jakie kryteria ile uzyskasz punktów i zastanowić się nad możliwością uzyskania dodatkowo 4-punktowej przewagi nad rolnikami konwencjonalnymi. Taka przewaga może zdecydować czy dany beneficjent uzyskał odpowiednią liczbę punktów do rozpatrzenia wniosku.

Mirosław Głowicki

Odsłony : 271
Skip to content