Co z zazielenieniem? Zabierz głos!

lut 9, 2016 | Aktualności

Do 8 marca 2016 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w zakresie doświadczeń z pierwszego roku wdrażania praktyk zazielenienia w ramach systemu płatności bezpośrednich. Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych stron m.in. do rolników i organizacji rolniczych. Wystarczy wypełnić ankietę.

Komisji Europejskiej szczególnie zależy na opiniach nt.:

– wpływu zazielenienia na równe warunki konkurencji i potencjał produkcyjny gospodarstw w Unii Europejskiej,

– możliwości uproszczenia zazielenienia oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych z nim związanych,

– efektów wdrażania zazielenienia.

Wystarczy wypełnić ankietę umieszczonej na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod następującymi linkami:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year?surveylanguage=en

Wynik konsultacji zostanie wzięty pod uwagę podczas mającego wkrótce nastąpić przeglądu zazielenienia. Efektem przeglądu może być zmiana przepisów w tym zakresie

Źródło: www.minrol.gov.pl

MZ

Odsłony : 271
Skip to content