Rolniku pamiętaj o odśnieżaniu

sty 15, 2016 | Aktualności

Wraz z nadejściem zimy właścicielom nieruchomości przybywa obowiązek odśnieżania i oczyszczania chodników przed swoją posesją. Pamiętajmy, że jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Nie utrzymanie porządku podlega karze grzywny nawet do 1500 złotych lub naganie.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli jest on położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem, a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który właściciel uprzątnie z chodnika powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie. Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z Ustawy z 13 września 1996 roku o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996 nr 132.poz.622. Należy również pamiętać o tym, że przepisy określają także środki chemiczne, których można używać do usuwania lodu z nawierzchni.

Kiedy właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać?

– jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów

– z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych.

Kary za nieodśnieżanie

Zgodnie z artykułem 117 Kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Zgodnie z prawem budowlanym do obowiązków administratorów należy także usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegu z dachów.

Mariola Piwowarska

źródło: http://muratordom.pl

Odsłony : 253
Skip to content