Zmiany w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych

sty 14, 2016 | Aktualności

W związku z potrzebą nabycia kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełnienia przez beneficjentów działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działania „Premia dla młodych rolników”, wprowadzono nowe rozwiązania m.in. klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, a także możliwość odrębnego potwierdzenia każdej kwalifikacji poprzez odrębny egzamin. W województwie podlaskim pięć szkół prowadzi takie kursy zawodowe. 

W miejsce likwidowanych szkół dla dorosłych wprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie niezbędne jest ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów w zakresie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Kształcenie zawodowe realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzone jest w oparciu o tę samą podstawę programową co w szkołach, dlatego też osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe zdają taki sam egzamin bez względu na to czy naukę pobierały w szkole czy też w formach pozaszkolnych , tj. na kwalifikowanych kursach zawodowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzącym dla pięciu Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w województwie podlaskim, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych wymaganych od beneficjentów (w szczególności działania „Premia dla młodego rolnika” PROW 2014-2020).

Wykaz szkół rolniczych w województwie podlaskim prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce. 

Katarzyna Koc-Karwowska

Odsłony : 242
Skip to content