Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

sty 5, 2016 | Aktualności

Do 1 maja 2016 roku przesunięto wejście w życie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ostatnich dniach grudnia Prezydent podpisał nowelizację powyższej ustawy. Zgodnie z nią wprowadza się szereg zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi. Rozszerzony zostaje zakres uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnej – prawo pierwokupu do nieruchomości o powierzchni od 1 ha, nie jak dotychczas od 5 ha.

Dyrektorzy oddziałów terenowych powołają komisje do spraw kształtowania ustroju rolnego, które będą między innymi opiniować możliwość korzystania z tego prawa. Wprowadza się też sąsiedzkie prawo pierwokupu dla rolników indywidualnych sąsiadujących ze sprzedawaną nieruchomością oraz ograniczenia w podziale gospodarstw. Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych dla każdego województwa ma być określona przez Ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Będzie ona stanowić graniczną liczbę hektarów które powinny pozostać zbywcy przy sprzedaży części gospodarstwa.

Ustawa została przyjęta przez Sejm w sierpniu 2015 roku, a nowelizacja zmienia jedynie termin rozpoczęcia jej obowiązywania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2015r. poz. 1433.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz. U. z 2015r. poz. 2179

                                                                                                             Grażyna Orzepowska
                                                                                              

 

Odsłony : 318
Skip to content