Wymagania jakościowe materiału szkółkarskiego

sty 4, 2016 | Rolnictwo ekologiczne

Rolnicy biorący udział w programach rolnośrodowiskowych przy zakładaniu plantacji sadów, czy też uzupełnianiu obsady powinni stosować odpowiedni materiał szkółkarski. Jakość zakupionego materiału szkółkarskiego powinna być potwierdzona odpowiednią dokumentacją: dokument dostawcy, etykieta i faktura.

Obecnie na rynku dostępne są drzewka kategorii:

– Kwalifikowane (znane od dawna na naszyn rynku),

CAC (Conformitas Agraria Communitatis, wspólna kategoria, której wymagania i zasady są jednakowe we wszystkich krajach UE, zapewniające minimalne wymagania jakościowe).

Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski powinien spełniać wymagania jakościowe:

– pełna czystość gatunkowa i odmianowa, 
– właściwy wygląd gatunku i odmiany,
– praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych albo chemicznych,
– praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość,
– przygotowany w postaci jednorodnych partii (w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników),
– wolny od organizmów kwarantannowych;
– praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów wymienionych w części C dziale II;
– praktycznie wolny od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.

Minimalne wymagania jakościowe dla drzewek owocowych: 

– wysokość powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, mierząc od szyjki korzeniowej,
– średnica pnia powinna wynosić nie mniej niż 8 mm, mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca uszlachetniania,
– powinny mieć korzeń główny i nie mniej niż 3 korzenie boczne albo wiązkę korzeni drobnych, albo korzenie przerastające całą  objętość gleby w pojemniku.

Dostawcy mogą zgodnie z minimalnymi wymaganiami ustalać własne klasy jakości dla materiału szkółkarskiego wprowadzanego do obrotu.

Minimalne wymagania dla materiału szkółkarskiego kategorii CAC:

– odpowiednia czystość gatunkowa i odmianowa,
– właściwy wygląd gatunku i odmiany,
– praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych albo chemicznych;
– praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość,
– przygotowany w postaci jednorodnych partii; w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;
– wolny od organizmów kwarantannowych;
– praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów wymienionych w dziale II,
– praktycznie wolny od innych organizmów, które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.

Sprawdzenia wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału  szkółkarskiego CAC dokonuje wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa podczas kontroli co najmniej raz w danym cyklu produkcji, nie rzadziej niż raz w roku.

Andrzej Konert

Źródło:

Rozporządzenie MRiRW z dnia 1.02.2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz.U. Nr 29 poz.189).

Zobacz też:

Skip to content