Pomoc dla producentów trzody chlewnej i hodowców ryb

gru 10, 2015 | Aktualności

Producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji i hodowcy ryb słodkowodnych, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, od 10 do 14 grudnia 2015 r. mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasady pomocy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 2089).

Producent trzody chlewnej, którego gospodarstwo położone jest na obszarze objętym programem bioasekuracji, będzie mógł wnioskować o refundację 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych. Pomoc nie jest uzależniona od liczby trzody chlewnej utrzymywanej w gospodarstwie. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Pomoc skierowana jest do producentów rolnych, których gospodarstwa położone są na obszarze województwa podlaskiego w powiatach:

  • sejneńskim, w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny;
  • augustowskim, w gminach Lipsk i Płaska;
  • białostockim, w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo;
  • sokólskim, w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

O pomoc mogą ubiegać się również podatnicy podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarach gmin, w których wystąpiła susza. Wysokość pomocy wyniesie 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych udzielana w formule pomocy de minimis i nie może przekroczyć w tym przypadku 30 tys. euro.

Tadeusz Kruszewski

gł. spec. ds. technologii hodowli

i chowu trzody chlewnej

Odsłony : 264
Skip to content