Nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020

wrz 18, 2015 | Aktualności

Wnioski o przyznanie wsparcia na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW na lata 2014- 2020 będzie można składać od 19 października do 17 listopada 2015 roku w Oddziale Regionalnym Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku i za pośrednictwem biur powiatowych. Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego PODR w Szepietowie, gdzie czekają na Was nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących warunków otrzymania wsparcia i opracują stosowną dokumentację.

Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażeniem, oraz kosztów ogólnych.

Wsparcie może byc przyznane w obszarach:

  • rozwój produkcji prosiąt, maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł

Limity nie łączą się. O pomoc mogą ubiegać się gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale 10 tys. euro do 200 tys. euro. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może być wyższe i wynosić 60%, tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydować o kolejności przysługiwania pomocy.

Waldemar Dzierżkowski

Odsłony : 264
Skip to content