Susza – pomagamy w wypełnianiu wniosków

wrz 15, 2015 | Aktualności

Producenci rolni mogą od 11 do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski dotyczące szkód spowodowanych przez suszę. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.
Bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków świadczą doradcy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zapraszamy do biur powiatowych i siedziby PODR.
Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

Na kopiach protokołów dołączonych do wniosku o udzielenie pomocy nie jest wymagana adnotacja wojewody potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

Producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego, są zobowiązani dołączyć protokoł oszacowania szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.

Anna Czarkowska

Odsłony : 303
Skip to content