Minister Sawicki w Łomży

wrz 4, 2015 | Aktualności

Minister Sawicki spotkał się, 3 września w Łomży, z kierownictwem podległych mu agencji, szkół rolniczych oraz ośrodków doradztwa rolniczego z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Spotkanie miało dotyczyć znaczenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego PROW 2014-2020, ale głównym tematem stała się susza.

Gościem specjalnym zorganizowanej przez Odział Regionalny ARiMR w Łomży i Państwową Wyższa Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży był Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Na konferencję przybyły przedstawiciele instytucji podległych ministrowi m.in. ARiMR, ODR, ARR, ANR, KRUS z województwa podlaskiego i warmińsko mazurskiegooraz zaproszeni goście.

Głównym tematem konferencji miał być PROW 2007-2013 i 2014-2020, ale ze względu na trudną sytuacje w rolnictwie – panująca susza i kary za nadprodukcję mleka stały się głównymi tematami konferencji.

Panująca w naszym kraju susza powoduje duże straty w rolnictwie dlatego podjąłem i podejmuję działania aby rolnicy otrzymali jak największe wsparcie.

Na chwilę obecną jest do rozdysponowania 450 mln złotych, co i tak jest zbyt mała kwota aby zrekompensować powstałe straty w rolnictwie. Rolnicy od 11 do 30 września będą mogli składać wnioski o wsparcie do ARiMR. Kwota dofinansowania będzie od 200 do 800 zł i będzie uzależniona od rodzaju uprawy i ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych przez rolnika. Wypłata pomocy ma być realizowana od 10 października roku bieżącego.

– Dodatkowo w sierpniu listownie zwróciłem się do komisarza do spraw rolnictwa, aby Komisja Europejska udzieliła pomocy paszowej dla hodowców bydła – powiedział na konferencji minister rolnictwa.

Minister zwrócił się również z prośba o jak najszybsze oszacowanie przez komisje powstałych strat w rolnictwie, których wynik ma znaczenie przy ubieganiu się o pomoc – całkowita strata w gospodarstwie musi wynosić minimum 30% w całej produkcji w gospodarstwie.

Kolejną sprawą która była poruszana przez Marka Sawickiego są kary za nadprodukcję mleka w naszym województwie i związane z tym zapłacenie kary przez producenta. W województwie podlaskim swoje limity produkcyjne przekroczyło 12 tys. 800 gospodarstw. Rolnicy mogą składać wnioski o rozłożenie kary na raty do 11 września i z takiej możliwości już skorzystało 6500 rolników. Zwrócił się również do zakładów przetwórstwa mlecznego o wsparcie dla producentów mleka którzy muszą zapłacić kary, z prośbą o rozkładanie tych kar na raty miesięczne.

Minister przedstawił realizację PROW 2007-2013 z zaznaczeniem, że jako kraj mamy najwyższe wykorzystanie środków unijnych na poziomie około 99% i w porównaniu do innych krajów, które razem z nami wstępowały do Unii. Tam wykorzystanie jest na poziomie od 50 do 70%. Mówiąc o wykorzystaniu funduszy ze starego PROW minister wyraził nadzieję, że wykorzystanie nowego PROW będzie na podobnym poziomie.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach Młodego Rolnika który potrwa do 16 września. W ramach tego działania przygotowana jest zmiana rozporządzenia umożliwiająca uzyskanie pomocy dla młodych rolników którzy prowadzą już gospodarstwa rolne krócej niż 12 miesięcy i złożyli wnioski o dopłaty (wg. obecnego rozporządzenia są wyłączeni z ubiegania się o wsparcie). Minister podał również harmonogram uruchamiania innych działań z nowego PROW. Jeszcze we wrześniu ogłoszony zostanie nabór w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych a w późniejszych terminach pod koniec roku restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych.

Michał Zdrodowski

sawicki 1

sawicki 3

sawicki 2

sawicki 4

sawicki 5

Odsłony : 312
Skip to content