Susza zagraża kukurydzy

sie 12, 2015 | Aktualności

W związku z brakiem opadów istnieje mała szansa na dalszą wegetację kukurydzy. Chcąc uzyskać jakikolwiek plon z zasychających plantacji, można kukurydzę w fazie zbliżonej dojrzałości woskowej (około III dekady sierpnia) skosić i zakisić. Pamiętajmy o dobrym ugnieceniu pryzmy. W przypadku gdy kukurydza będzie za sucha, można dodać serwatki w celu lepszego zakiszenia. Udział suchej masy w kukurydzy powinien wynosić do 35%, gdy sucha masa będzie wyższa zalecane jest dodanie roślin strączkowych na zielonkę

– informują specjaliści z  Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Agnieszka Zawistowska

spec. ds. roślin pastewnych

Odsłony : 245
Skip to content