Opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej

sie 5, 2015 | Aktualności

System kwotowania produkcji mleka zakończył się z dniem 31 marca 2015 r., pomimo tego skutki wywołane przekroczeniem krajowej kwoty dostaw będą odczuwalne w najbliższym czasie, gdyż niemal 63,5 tys. producentów mleka będzie musiała uiścić opłaty dodatkowe z tytułu przekroczenia kwot indywidualnych.

W okresie kwiecień 2014 r.-marzec 2015 r. do podmiotów skupujących, hodowcy bydła mlecznego dostarczyli 10,505 mld kg mleka w przeliczeniu na referencyjną zawartość tłuszczu. Taka ilość surowca sprawiła, że krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg tj. 5,85%. Stawka opłaty dodatkowej za rok 2014-2015, po zastosowaniu współczynnika realokacji, wynosi 90,89 zł na 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limit.

Jak informuje minister Sawicki istnieje możliwość rozłożenia płatności na 3-letnie raty. Wnioski o przyznanie pomocy umożliwiającej skorzystanie z nieoprocentowanego systemu rat za nadprodukcję zostały udostepnione na stronie Agencji Rynku Rolnego wraz z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z póżn. zm.);

– zaświadczenia lub oświadczenienie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

– oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski można składać od 13 sierpnia 2015 r. do 11 września 2015 r. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane pozytywnie i będą musiały być złożóne ponownie.

Źródło: www.arr.gov.pl

Oliwia Pawłowska

Odsłony : 287
Skip to content