Rekompensaty – czas składać wnioski

lip 2, 2015 | Aktualności

Rolnicy, którzy do 29 maja 2015 r. złożyli oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii o rezygnacji z hodowli trzody chlewnej mogą ubiegać o rekompensaty. Wnioski można składać do 29 lipca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiadaczowi świń przysługuje odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności i rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Program bioasekuracji opracował Główny Lekarz Weterynarii. Ma on na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Program jest realizowany w gminach czterech podlaskich powiatów: sejneńskim (w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny), augustowskim (w gminach Lipsk i Płaska), białostockim (w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo) i sokólskim (w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo).

Posiadacze utrzymujący świnie na wymienionych obszarach, którzy w terminie do 29 maja 2015 r. złożyli oświadczenie do powiatowego lekarza weterynarii, że nie dostosują gospodarstw do wymagań programu bioasekuracji i tym samym rezygnują z prowadzenia hodowli trzody w swoich gospodarstwach do końca 2018 roku, mogą już składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wnioski o rekompensaty.

Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Przyznawanie i wypłacanie rekompensat należy do zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyznanie rekompensaty i ustalenie jej wysokości będzie następować w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w którym są utrzymywane zwierzęta objęte zakazami.

Wiera Gawryluk

Odsłony : 293
Skip to content