Wydłużony termin składania wniosków o wypłatę dofinansowania z PROW 2007-2013

cze 29, 2015 | Aktualności

Maksymalny termin na złożenie wniosków o wypłatę dofinansowania z 6 działań z PROW 2007-2013 został wydłużony do 30 września 2015 r.,na podstawie nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczących warunków przyznawania pomocy. Z działań: „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”; „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” wnioski o aneks do umowy można było składac we właściwym oddziale regionalnym ARiMR do 30 czerwca 2015 r.

Natomiast beneficjenci pozostałych trzech działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” mogą wystąpić do ARiMR z wnioskiem o zmianę umów maksymalnie do 15 lipca.

Nowelizacje rozporządzeń w zakresie poszczególnych działań weszły w życie w dniach 16 i 17 czerwca oraz 27 czerwca. W związku z tym więcej beneficjentów zdąży zakończyć swoje inwestycje, złożyć wniosek o wypłatę pomocy i uzyskać wsparcie finansowe.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Monika Chojnowska

Odsłony : 248
Skip to content