Znamy najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim

cze 26, 2015 | Aktualności

W tegorocznej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim, w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” zwyciężyło gospodarstwo Pawła Fabiszewskiego ze Starego Rakowa, pow. kolneński, a w  kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Krzysztofa Zembrowskiego z Bodak, pow. bielski. Podsumowanie konkursu odbyło się 25 czerwca w Ekologicznym Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowy Zakątek” w Korycinach. 

Zwycięskie gospodarstwa, zgodnie z regulaminem konkursu, zostaną zgłoszone do krajowego konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się w październiku w Łodzi podczas Targów Natura Food.

II miejsca zajęły gospodarstwa:

  • w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”- gospodarstwo Witolda Kolejnika z miejscowości Poluńce, pow. sejneński,
  • w kategorii „Ekologia-środowisko” gospodarstwo Wacława Golubka z Potaszni, pow. suwalski.

Komisja przyznała również wyróżnienia za wysokiej jakości produkcję, dbałość o środowisko i promocję rolnictwa ekologicznego Anieli Staszewskiej z Gajownik, pow. białostocki, Annie Liszewskej z Hańczy, pow. suwalski, Ryszardowi Bućko z Dreństwa, pow. augustowski i Piotrowi Sutuła z Brzozowa, pow. sokólski.

2konkurs ekologi nagrodzeni 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne, rzeczowe i puchary ufundowane ze środków KSOW. Nagrody rzeczowe, puchary i listy gratulacyjne wręczyły też: Podlaska Izba Rolnicza, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, w województwie podlaskim zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. W b.r. jest to już ósma edycja. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

logo ksow 495

Zgodnie z regulaminem, w konkursie udział mógł brać rolnik, w gospodarstwie którego spełnione są wymogi wzajemnej zgodności, wytwarzane są produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a na produkty te był aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Gospodarstwa uczestniczące w konkursie oceniane były w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

W kategorii „ekologia-środowisko oceniana była m.in. bioróżnorodność w gospodarstwie, wielokierunkowość produkcji, wykorzystanie lokalnych i starych odmian, ras i gatunków, wpływ sposobu gospodarowania i prowadzenia gospodarstwa na środowisko, ekologiczna działalność edukacyjna oraz zachowanie i odpowiednie utrzymanie elementów przyrodniczych na terenie i w otoczeniu gospodarstwa.

Przy ocenie „ekologicznego gospodarstwa towarowego” były brane pod uwagę m.in.: asortyment produktów, wielkość plonów i wydajność zwierząt, formy promocji, jakość wytworzonych produktów, wielkość produkcji sprzedanej w zł/ha, innowacje wdrażane w gospodarstwie.

Konkursem, a tym samym rolnictwem ekologicznym interesuje się coraz więcej samorządów lokalnych. Wójtowie, starostowie lub ich przedstawiciele nagrodzili rolników ze swoich gmin i powiatów oraz uczestniczyli w seminarium.

Konkursowi towarzyszyło seminarium na temat: „Dobre praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym – podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku” w którym gościnnie uczestniczyła dr Anna Litwinow, Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu.

konkurs ekologia wyklady

Głównym prelegentem seminarium był dr hab. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, który przedstawił temat „Uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej”. Podczas seminarium przewodnicząca komisji konkursowej Małgorzata Wróblewska zaprezentowała zwycięskie gospodarstwa, omówiła także stan i działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego w kraju i województwie podlaskim, a sami rolnicy mieli szansę poruszyć tematy bieżących problemów i wymienić się doświadczeniami.

Seminarium i wręczenie nagród połączono z prezentacją i degustacją produktów ekologicznych oraz zwiedzaniem „Ziołowego Zakątka”.

Gabriela Włostowska

Odsłony : 546
Skip to content