Dopłaty do materiału siewnego

cze 17, 2015 | Aktualności

Kończy się nabór wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Do 25 czerwca 2015 roku wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Dopłaty dotyczą materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon i uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  • 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne
  • 130 zł – rośliny strączkowe
  • 400 zł – ziemniaki

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Agnieszka Zawistowska

Źródło: ARR

Odsłony : 251
Skip to content