Wypełnij ankietę KSOW 2014-2020

cze 1, 2015 | Aktualności

Wszystkich zarejestrowanych Partnerów KSOW zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu zebranie opinii na temat działań, które zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz rozdziałem 17.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają być realizowane w ramach Planu Działania KSOW w perspektywie finansowej 2014-2020.  Zebrane propozycje będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 10 czerwca 2015 roku.

 

Zachęcamy gorąco do czynnego uczestniczenia w tworzeniu Planu Działania KSOW.

Ankieta KSOW 2014–2020

Instrukcja wypełnienia ankiety

Odsłony : 309
Skip to content