Bezpłatne szkolenia

lut 26, 2015 | Aktualności

W ramach projektu „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN” zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Uczestnikami mogą być rolnicy i domownicy, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012-2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Szkolenia organizowane będą w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, białostockim w gm. Poświętne i łomżyńskim w gm. Śniadowo od marca do maja 2015 r.

Szczególnie zapraszamy rolników posiadających gospodarstwa rolne o profilu zwierzęcym lub mieszanym: roślinno-zwierzęcym.
Podczas szkoleń omawiane będą zagadnienia z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz rozwiązywania problemów ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony wód istniejących na obszarze prowadzenia działalności rolniczej.
Szkolenia nakierowane będą na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk w celu zapobiegania pogorszeniu stanu powierzchniowych i podziemnych wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu oraz poprawy stanu wód, w których zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego już nastąpiło.

Szkolenie obejmować będzie 18 godzin lekcyjnych (3 dni) w tym 12 godzin wykładów, ćwiczeń i 6 godzinny wyjazd studyjny do demonstracyjnego gospodarstwa. Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki nawozowej oraz sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom wód biogenami.

Szkolenia są bezpłatne, finansowane z budżetu projektu. Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca realizacji szkolenia lub zwrot kosztów dojazdu.
Nabór na szkolenia prowadzony jest w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 275 89 27.

Harmonogram szkoleń

 

 a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”
Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

 

 

Odsłony : 273
Skip to content