Uwaga hodowco – nieuczciwi handlarze

sty 30, 2015 | Aktualności

W związku z sygnałami napływającymi z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach i Biura Powiatowego ARiMR ostrzegamy rolników, iż w powiecie suwalskim występują niewłaściwe praktyki stosowane przez nieuczciwych przedstawicieli podmiotów skupujących zwierzęta lub osoby prowadzące nielegalny obrót. Proceder polega na tym, iż z chwilą dokonania przez rolnika sprzedaży zwierzęcia, nieuczciwy handlowiec podaje fikcyjny numer siedziby stada, do którego po zakupie trafi zwierzę i zapewnia, iż w obowiązującym terminie (tj. do 7 dni) powiadomi o tym ARiMR.

Jednak częstą praktyką podmiotów skupujących jest nie przesyłanie żadnej informacji do ARiMR, jednocześnie kontakt z nim jest utrudniony, a często wręcz niemożliwy. Takich zaniedbań najczęściej dopuszczają się handlowcy pochodzący spoza województwa podlaskiego.

Należy zaznaczyć, iż nie przedłożenie odpowiedniego zgłoszenia przez podmiot skupujący do ARiMR o przemieszczeniu zwierzęcia skutkuje tzw. brakiem spójności w systemie IRZ, dlatego też podczas kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii lub ARiMR – producent otrzymuje punkty karne powodujące zmniejszenie płatności bezpośrednich.

Zaleca się, aby rolnicy sprzedający zwierzęta – spisywali dane podmiotu skupującego lub żądali dodatkowego druku przemieszczenia.

Jan Szczypin

Odsłony : 242
Skip to content