Wyjazdowe Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

wrz 15, 2014 | Aktualności

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego odbyło się 5 września 2014 roku w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem. Program wyjazdowego posiedzenia RSDR objął prezentację siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem, Obrady Plenarne Rady i zwiedzanie gospodarstw współpracujących z PODR w Szepietowie.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie RSDR, przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa: PODR w Szepietowie, POR ARiMR, KRUS, SM MLEKOVITA, bank BGŻ, szkoły rolnicze oraz zaproszeni rolnicy.

Podczas posiedzenia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu „Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem w I półroczu 2014 roku” i zmian do Cennika Usług świadczonych przez PODR w Szepietowie. Wprowadzenie dodatkowej usługi podyktowane zostało przesunięciem dodatkowych środków finansowych na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” dotyczącą aktualizacji danych zawartych we wnioskach złożonych w 2011 roku.

W dalszej części nastąpiło zwiedzanie gospodarstw współpracujących z PODR. Zaprezentowano efekty współpracy w oparciu o poziom wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie wybranych gospodarstw. Podczas przejazdu autokarem doradcy PZDR przekazywali dane o odwiedzanej gminie.

Pierwsza wizyta odbyła się w P.H.U. GAMA Krystyny i Tadeusza Szepietowskich w Wysokiem Mazowieckiem – Mistrza Podlaskiej Agroligi 2014 w kategorii Firma. Odwiedzono również gospodarstwo Wandy i Krzysztofa Zawistowskich we wsi Brzóski Gromki, gmina Wysokie Mazowieckie, hodowców trzody chlewnej, którzy w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej w 2013 roku zajęli czwarte miejsce. Kolejnym punktem było zwiedzanie firmy TRANS-ROL Grażyny i Andrzeja Remisiewiczów w miejscowości Kruszewo Wypychy, gmina Sokoły. Długoletnia działalność firmy zaowocowała otrzymaniem wielu wyróżnień za przedsiębiorczość i uzyskaniem tytułu Mistrza Krajowej Agroligi w 2011 roku. Odwiedzono także gospodarstwo Agaty i Kazimierza Przeździeckich we wsi Lendowo Budyw gminie Nowe Piekuty, Wicemistrzów Podlaskiej Agroligi 2012 w kategorii Rolnicy i gospodarstwo Katarzyny i Tomasza Kraszewskich w miejscowości Dąbrowa Łazy, gmina Szepietowo, Wicemistrzów Krajowej Agroligi 2000 w kategorii Rolnicy, Mistrzów Podlaskiej Agroligi 2010 w kategorii Rolnicy i Wicemistrzów Krajowej Agroligii 2010.

Po części wyjazdowej uroczyście podsumowano Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w restauracji „Jagoda” w Ciechanowcu. Jan Zalewski, dyrektor PODR w Szepietowie i Mirosław Surowiec, Przewodniczący SRDR dokonali podsumowania działalności zespołu PZDR w Wysokiem Mazowieckiem. Stwierdzono, że potencjał jednostki jest bardzo duży za sprawą licznych uprawnień i umiejętności oraz wyższego wykształcenia u wszystkich doradców. Wysoko oceniono przedstawione prezentacje i zawarte w nich efekty pracy. Podziękowano zespołowi za rzetelną, solidną i odpowiedzialną pracę, za trud i wysiłek włożony w rozwój rolnictwa w powiecie wysokomazowieckim.

Magdalena Milewska

Odsłony : 285
Skip to content