Zwiększenie budżetu w ramach działania „Modernizacja gospodarstw”

wrz 1, 2014 | Aktualności

Wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-213 mozna składać od 5 września do 3 listopada 2014 roku do oddziałów regionalnych lub biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski takie mogą składać osoby, które ubiegały się o wsparcie w czasie ostatniego naboru i nie dostały pomocy z powodu braku środków i znajdują się na „białej” części ostatnio opublikowanej na stronie Agencji listy wojewódzkiej oraz osoby które nie otrzymały bądź nie otrzymają z ARiMR do 4 września 2014 roku informacji o odmowie przyznania im pomocy finansowej z tego działania. Dokonano przesunięcia 200 mln euro na zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki te przeznaczone będą na finansowanie inwestycji, które zostaną wybrane na postawie zmienionych kryteriów wyboru operacji.

Oprócz dotychczasowych kryteriów, określone zostały dodatkowe kryteria wyboru operacji, które będą preferowały projekty:

  • Przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Punkty będą przyznawane w przedziale od 1 do 5 w zależności od udziału wnioskowanej pomocy na cele środowiskowe.
  • Zawierające inwestycje związane z utrzymaniem lub zwiększeniem trwałych użytków zielonych. W ramach tego kryterium przyznawane będą punkty, jeżeli gospodarstwo posiada co najmniej 30% trwałych użytków zielonych i nie mniej niż 5 ha. Za utrzymanie na niezmienionym poziomie powierzchni trwałych użytków 1 punkt. Za zwiększenie, co najmniej o 10% i niemniej niż 1 ha 2 punkty.
  • Realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. Gospodarstwa, które osiągną wielkość ekonomiczną przekraczającą 1/3 wielkości ekonomicznej wyrażonej w ESU z produkcji trzody chlewnej uważane będą za gospodarstwa, w których głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna. Punkty przyznawane będą w przedziale od 1 do 3 w zależności średniej rocznej liczby świń.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej MRiRW oraz stronie ARiMR.

Waldemar Dzierżkowski

Odsłony : 254
Skip to content